O ŠKOLE
 

Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém pro talentované zájemce ve věku od 5 let do dospělosti. Výjimečně talentovaní zájemci mohou být přijati ještě před 5 rokem věku a pro zájemce nad 18 let je organizováno i studium pro dospělé (SPD). Ve všech oborech škola nabízí pro velmi talentované žáky tzv. rozšířené vyučování jako přípravu ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách. Škola má kapacitu 600 žáků a v posledních letech je tato kapacita zcela naplněna. K prioritám školy patří vynikající spolupráce mezi jednotlivými obory školy. Výuka probíhá podle aktuálního Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Budova ZUŠ JC Františkovy Lázně se nachází blízko centra města v těsné blízkosti Mateřské školy Bieder. Nedaleko se nachází i jediná Základní škola ve městě a druhá Mateřská škola Pramínky. Škola úzce spolupracuje s městským Divadlem Boženy Němcové ve Fr. Lázních, kde každý měsíc pořádá pravidelná nedělní matiné. Naše koncerty a vystoupení se také staly nedílnou součástí programové nabídky Městského kulturního střediska ve Fr. Lázních. Kromě pravidelných nedělních matiné pořádá škola také různé koncerty v Císařských lázních, lázeňských domech společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s. a dalších soukromých lázeňských sanatoriích a penzionech. Škola pravidelně připravuje žákovské koncerty a besídky, výchovné koncerty pro mateřské školy, koncerty pro lázeňské hosty, absolventské koncerty, výměnné koncerty a přehlídky tanečního oddělení apod. Bývalí absolventi školy působí v současné době v různých českých orchestrech a také jako učitelé v ZUŠ v celé České republice. Škola také pravidelně pořádá koncerty bývalých žáků, kteří v současné době studují na středních a vysokých uměleckých školách. Na konci každého školního roku se koná v Divadle Boženy Němcové slavnostní předávání cen a čestného uznání zástupce Města Františkovy Lázně úspěšným žákům a pedagogům školy za jejich práci během celého školního roku.

V současné době máme v budově školy k dispozici 20 bezbariérových učeben, včetně výtvarného ateliéru, ateliéru filmové a animované tvorby, keramické dílny s pecí a tanečního sálu se zrcadly, který slouží i jako sál koncertní pro interní vystoupení žáků. Kromě učeben se v budově školy nachází také ředitelna, kancelář zástupce ředitele a ekonomky, sborovna, 3 kabinety, 3 šatny a oddělené dívčí a chlapecké toalety u sálu, v přízemí, v 1. patře a v podkroví. U sálu je také k dispozici bezbariérové WC. Škola je vybavena hudebními nástroji a moderní audio-vizuální technikou, disponuje vybavenou počítačovou učebnou, která je k dispozici žákům a učitelům všech oborů, základním inventářem hudebních nástrojů a notovým archivem.

Mezinárodní spolupráce:

Naše škola si pravidelně vyměňuje zkušenosti s několika uměleckými školami ze zahraničí, se kterými pořádáme reciproční výměnné koncerty. Konkrétně spolupracujeme s těmito uměleckými školami:


- Musikschule Bad Brambach (SRN)
- Städtische Musikschule Adorf (SRN)
- Základná umelecká škola Svidník (Slovensko)
- Państwowa Szkola Muzyczna I. st. im. I. J. Paderewskiego Glubczycze (Polsko)
- École de musique, danse a théatre Cluses
(Francie)
- Musikschule Schirnding-Hohenberg (SRN)