VÝTVARNÝ OBOR

 

Popis oboru:
Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku od 5 do 18 let. Ve výtvarném oboru vyučujeme odděleně Výtvarnou tvorbu, Oděvní tvorbu, Keramiku a Animaci, ve kterém se žáci učí základy zpracování animovaného filmu. Žáci výtvarného oboru mají možnost pracovat s různými technikami a materiály.

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

Foto

Vyučovací předmět

Vyučující

Výtvarná tvorba

Kresba - žáci pracují s tužkou, tuží, uhlem, suchými pastely, olejovými pastely apod.
Malba - žáci pracují s akvarelovými či temperovými barvami, akrylovými barvami apod.
Grafické techniky - linoryt, suchá jehla, tisk z koláže apod.
Prostorová tvorba - žáci pracují s drátem, textilem, papírem a také kombinují prostorové práce s tradičními a netradičními materiály.

Camilla Katreniaková
Oděvní tvorba

Žáci mají možnost se naučit vytvářet jednoduché oděvní práce, střihy a kostýmy různých druhů v technikách (ruční šití, vyšívání, tkaní, šití na šicím stroji apod.). Žáci výtvarného oboru mají možnost rozvíjet své kreativní schopnosti, které se naučí výtvarně vyjádřit. Každým rokem připravujeme pro žáky zajímavé výtvarné projekty a výtvarné akce (výstavy, projektové akce spojené s ostatními obory, masopust apod.). Výuka probíhá jednou týdně ve třech vyučovacích hodinách. Připravujeme také žáky k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

Film s projektovou prací žáků Oděvní a výtvarné tvorby

Výuka ve školním roce
2022/2023 přerušena
Keramika

Práce s keramickou hlínou a dalšími materiály. V tomto předmětu si žáci vytvářejí tvořivé schopnosti a celkovou zručnost, výtvarnou představivost a cítění.

Film s prezentací Keramiky

Veronika Černá
Animace (tvorba animovaného a loutkového filmu)

Žáci se zpočátku učí tvořit vlastní komiksy, později vytváří vlastní krátké snímky technikami kreslené a loutkové animace. Každý žák si vytvoří vlastní postavičku, napíše a nakreslí pro ni scénář a potom podle něj natočí svůj film pomocí digitální technologie a počítače. K tomu všemu také patří povídání o historii animovaných filmů a promítání.

Filmy žáků Animace

Camilla Katreniaková
Filmová tvorba

Práce s kamerou a vše co se točí kolem filmu

Film s prezentací Fimové a multimediální tvorby

Camilla Katreniaková

 

UKÁZKA PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍVyučovací předmět: VÝTVARNÁ TVORBA
Vyučovací předmět: ODĚVNÍ TVORBA

Oděvní ateliér ZUŠ Járy Cimrmana

Film s projektovou prací žáků Oděvní a výtvarné tvorby
Vyučovací předmět: KERAMIKA


 


Vyučovací předmět: ANIMACE

Ukázky práce žáků:

Tvorba animovaného filmu

 


Tvorba loutkového filmu

 


T
vorba loutkového filmu v akci: