LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

Popis oboru:
V literárně-dramatickém oboru, dále
LDO, si děti rozvíjejí celkové estetické vnímání, tvořivost, schopnost empatie, specifické komunikační dovednosti, osobnostní potenciál pro týmovou spolupráci, schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání, umělecké vlohy pro divadelní a slovesnou činnost. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav a koncertů. V rámci LDO vyučujeme kromě Divadla i Tvůrčí psaní - základy žurnalistiky - redakce školního časopisu "Prostor".

LDO

Foto

Předmět

Vyučující

Přípravná dramatická hra a Divadlo

Pavla Janiššová, DiS.

Tvůrčí psaní a žurnalistika

Mgr. Jaroslava Rymešová

 

Fotogalerie:

Divadlo

 

Tvůrčí psaní - žurnalistika

 

 

Ukázka školního časopisu Prostor zde