ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

 

Školné se platí pololetně převodem na bankovní účet školy č. 34401910/8030 vedený u Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Kubelíkova 602/4 Cheb, a to do 20. září za 1. pololetí a do 20. února za 2. pololetí. Platební předpis obdržíte do svého e-mailu, který jste uvedli v osobních údajích žáka, v polovině září.

Jako variabilní symbol uvádějte vždy při platbě školného
osobní číslo žáka uvedené na předpisu!

Neuvádějte prosím při převodu jiný variabilní symbol jako rodné číslo dítěte apod.,
vyčkejte vždy na předpis, variabilní symboly se po pololetí mění!!!

Ve vyjímečných případech a dohodě s ředitelstvím je možné platit školné měsíčními nebo čtvrtletními splátkami, a to vždy do 20. dne v měsíci. Není-li po tomto termínu školné uhrazeno, není možné žáka dále vyučovat. Ze sociálních důvodů je možné požádat ředitelství školy o slevu z úplaty (formulář ke stažení v sekci Formuláře ke stažení), a to na 1. pololetí do 15. září a na 2. pololetí do 15. ledna. Po těchto termínech není možné slevu uplatnit!

 

2023/2024

HUDEBNÍ OBOR

měsíčně

pololetně

Hra na hudební nástroj - 45 min.
(individuální výuka)
320,- Kč 1600,- Kč
Hra na hudební nástroj - 45 min.    2 žáci na hodině
(individuální výuka)
160,- Kč 800,- Kč
Populární zpěv - 45 min.
(individuální výuka)
320,- Kč 1600,- Kč
Skladba 320,- Kč 1600,- Kč
EZHZT - Elektronické zpracování hudby - Zvuková tvorba 320,- Kč 1600,- Kč
Pěvecký sbor pokud žák hraje na hudební nástroj (kolektivní výuka) zdarma zdarma
Kurz pro dospělé - Hra na hudební nástroj
nebo Populární zpěv - 45 min.
(individuální výuka)
1400,- Kč 7000,- Kč
Kurz Kolektivní hra
(pokud žák nenavštěvuje hodiny hudebního nástroje)
140,- Kč 700,- Kč

TANEČNÍ OBOR
(kolektivní výuka)

měsíčně

pololetně

Taneční průprava a balet od 5 let 260,- Kč 1300,- Kč

VÝTVARNÝ OBOR
(kolektivní výuka)

měsíčně

pololetně

Výtvarná tvorba - Kresba a malba 280,- Kč 1400,- Kč
Keramika 280,- Kč 1400,- Kč
Oděvní tvorba 280,- Kč 1400,- Kč
Animace a tvorba animovaného filmu 280,- Kč 1400,- Kč
Filmová tvorba 280,- Kč 1400,- Kč
Kurz pro 4 leté děti 200,- Kč 1000,- Kč
Výtvarný kurz pro dospělé (4 měsíce) 700,- Kč 2800,- Kč

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
(kolektivní výuka)

měsíčně

pololetně

Divadlo 250,- Kč 1250,- Kč
Tvůrčí psaní 250,- Kč 1250,- Kč

SYSTEMATICKÁ VÍCEOBOROVÁ
ESTETICKÁ VÝCHOVA (EXPERIMENT)
(kolektivní výuka)

měsíčně

pololetně

Kurz Mini Tykadýlka
Kurz pro 4 leté děti

1. Hudební obor
Hrátky s hudbou, rytmem a zpěvem

2. Výtvarný obor
Malování

300,- Kč 1500,- Kč
Tykadýlka (1. roč. PS)
Děti předškolní od 5 let

1. Hudební obor
Hra na vybraný hudební nástroj
nebo
Muzicírování s rodiči
a Hrátky s hudbou

2. Taneční obor
Přípravná taneční výchova

3. Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova

350,- Kč 1750,- Kč
Tykadla 1 (2. roč. PS)
Žáci 1. třídy ZŠ

1. Hudební obor
Hra na vybraný hudební nástroj + Zpívánky

2. Taneční obor
Přípravná taneční výchova

3. Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova
nebo
Přípravná keramická výchova
(střídá se po pololetí)

4. Literárně-dramatický obor
Přípravná dramatická výchova

400,- Kč 2000,- Kč
Tykadla 2 (1. roč. I. stupně)
Žáci 2. třídy ZŠ

1. Hudební obor
Hra na vybraný hudební nástroj
Hudební nauka


2. Taneční obor
Tanec

3. Výtvarný obor
Výtvarná tvorba
nebo
Keramika
(střídá se po pololetí)

4. Literárně-dramatický obor
Divadlo

400,- Kč 2000,- Kč

 

Pronájem hudebních nástrojů

Půjčujeme:       akordeon, housle, violu, violoncello, kontrabas, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, saxofon, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu

Nepůjčujeme:  zobcové flétny, klavíry, keyboardy, kytary, bicí nástroje


Platba za školní rok včetně hlavních prázdnin (12 měsíců)                      1 000,- Kč

  

Nejpozději rok před ukončením I. stupně studia je nutné zakoupit

VLASTNÍ NÁSTROJ !!!

(Po dohodě s třídním učitelem)