NAŠE ŠKOLA V TISKU
 

http://pravednes.cz/PeskovaMiroslava.profil

https://books.google.cz/books?isbn=8027191440

http://vary.idnes.cz/foto.aspx?r=vary-zpravy&c=A160604_2251129_vary-zpravy_ba&foto=BA63c4b8_124332_6052876.jpg

http://www.literarky.cz/blogy/ivo-fencl/22619-dofukovani-cimrmanova-mytu

http://vary.idnes.cz/zakladni-umelecka-skola-frantiskovy-lazne-nese-jmeno-jary-cimrmana-1pc-/vary-zpravy.aspx?c=A160604_2251129_vary-zpravy_ba

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/pametni-desky-jary-cimrmana-uz-obcane-znaji-20150623.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/cimrman-uz-miri-do-lazni-20150618.html

http://chebsky.denik.cz/kultura_region/ve-frantiskovych-laznich-vyrusta-herecka-hvezdicka-20150612.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/ve-frantiskovych-laznich-roste-virtuos-20150610.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/umelecka-skola-v-laznich-ponese-jmeno-genia-jary-cimrmana-20150602.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/mladi-novinari-z-lazni-vyrazili-radit-do-terenu-20140414.html

http://chebsky.denik.cz/kultura_region/zaci-zusek-vystavuji-v-bromse-20131112.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/studentka-hoa-mi-nguyen-bere-jazyky-vazne-20130820.html

http://chebsky.denik.cz/kultura_region/v-mem-zebricku-hodnot-jsou-na-prvnim-miste-rodina-a-pratele-20130528.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lazne-ozivili-francouzsti-zaci20110508.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/umelci-z-frantiskolazenske-lidovky-zabodovali-pri.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/mladi-umelci-se-predvedli-pri-vanocnich-tridnich-p.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/mladi-umelci-v-laznich-uz-mohou-radit-v-novem-salu.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/osnovy-se-prizpusobi-zajmu-zaku20100917.html

http://chebsky.denik.cz/kultura_region/popelka-roztleskala-divadlo-ve-frantiskovych-lazni.html

http://chebsky.denik.cz/kultura_region/foto-masopustni-masky-radily-take-ve-frantiskovych.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/chripkova-epidemie-zasahla-skoly-i-v-marianskych-l.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/polakum-se-v-laznich-libilo20091003.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/fl_zus_vystoupeni_deti20090615.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/fl_den_matek20080513.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/fl_zus_divadlo20080428.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/fl_masopust20080205.html

http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/advent_fl_zus20071203.html