se v červenci 2021 připojily
mezi nejvýznamnější památky světa UNESCO.
Mají mnoho míst, která mají speciální atmosféru a zaslouží si naši pozornost,
proto

Město Františkovy Lázně

ve spolupráci se

ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně

vyhlašuje soutěž pro děti od 3 do 18 let


Namaluj, vyfoť nebo natoč

"MOJE FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"
 

Pravidla soutěže Pravidla soutěže ke stažení

Přihláška do soutěže Přihláška do soutěže


Pravidla soutěže

Úkolem soutěžících je namalovat obrázek, vytvořit ruční práci, fotografii nebo video místa
ve Františkových Lázních, které se nachází v území UNESCO.


Časový harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže: 7. března 2022

Ukončení soutěže: 29. dubna 2022

Ocenění vítězů a zveřejnění výsledků: 21. května 2022 (při zahájení lázeňské sezóny)


Vyhodnocení soutěže


Odborná porota vybere z každé kategorie 5 nejlepších prací a ty se následně umístí na facebookový profil ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně

https://www.facebook.com/zusfrantiskovylazne

kde bude hlasovat veřejnost od 7. května 2022 do 18. května 2022.

Nejvyšší počet „To se mi libí" rozhoduje.

Vítězové získají hodnotné ceny.

 

Věkové kategorie

U soutěžících se určí věková kategorie dle dosaženého věku v roce 2022

 

Informace k soutěži

Veškeré informace získáte v Základní umělecké škole Járy Cimrmana Františkovy Lázně.

 

Propozice soutěže

 

Soutěž „Výtvarná tvorba“ (3 – 8 let)

Soutěžní kategorie

1. kategorie: MŠ a ZUŠ (3 – 5 let)

A - jednotlivci
B - skupinové práce

2. kategorie: 1. a 2. třídy ZŠ, ZUŠ, DDM (6 – 8 let)

A - jednotlivci
B - skupinové práce

Téma:

Oblíbené místo, příroda, budova či jiné zajímavosti, jež se nachází ve Františkových Lázních na seznamu UNESCO.

Výtvarné techniky

malba, kresba, grafika – formát papíru od A4 až po A2

keramika, modelína, různé materiály, ze kterých je možno vytvořit prostorovou práci.

Do této soutěže se mohou přihlásit jednotlivci či kolektivy z mateřských škol, základní školy, družiny, Základní umělecké školy Járy Cimrmana a Domu dětí a mládeže Reneta, které sídlí ve Františkových Lázních. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci, kteří mají trvalé bydliště ve Františkových Lázních a do výše uvedených institucí nedochází. U kolektivů není trvalé bydliště podmínkou.

Způsob odevzdání soutěžních prací

Jednotlivé práce mohou soutěžící zasílat společně s přihláškou poštou na adresu:

ZUŠ Járy Cimrmana, Školní 219/3, 35101 Františkovy Lázně

nebo je mohou doručit 29. dubna 2022 osobně do ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně mezi 10.00 a 15.00 hod.

Zásilku označte názvem soutěže „Moje Františkovy Lázně“.
 

Povinné údaje k soutěžním pracím

Každá zaslaná práce musí být opatřena štítkem s níže uvedenými povinnými údaji a odevzdána spolu s přihláškou do soutěže. V případě chybějícího štítku nebude dílo do soutěže zařazeno.

• jméno a příjmení autora
• název práce
• název školy nebo školského zařízení (pokud navštěvuje)
• soutěžní kategorie

 

Soutěž „Fotografie a video“ (9 – 18 let)

Soutěžní kategorie

1. kategorie: Fotografie (9  – 13 let)
2. kategorie: Fotografie (14 – 18 let)
3. kategorie: Video (14 – 18 let)

Téma

Oblíbené místo, příroda, budova či jiné zajímavosti, jež se nachází ve Františkových Lázních na seznamu UNESCO.

U 3. kategorie je možné zaslat do soutěže i videoreportáž nebo reklamní spot související se zapsáním Františkových Lázní na seznam UNESCO.

Velikost a formát prací

Každý účastník soutěže může zaslat maximálně 3 fotografie ve formátu jpg nebo 1 video v délce záznamu 1 - 3 minuty a v požadovaném formátu mp4.

Způsob odevzdání soutěžních prací

Fotografie a Videa zasílejte společně s přihláškou do soutěže v elektronické podobě
do pátku 29. dubna 2022
na e-mailovou adresu:

mojefrantiskovylazne@zusfrantiskovylazne.cz

Větší práce zasílejte prostřednictvím zásilkové služby Úschovna.cz