Ústřední kolo
soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky
vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pro školní rok 2022/2023
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
28. 4. - 30. 4. 2023 Františkovy Lázně


KONCERT VÍTĚZŮ
30.4.2023  10.00 hod. Divadlo B. Němcové

Program


VÝSLEDKOVÁ LISTINA

www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=18116


Organizátor soutěže:
Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně

 

Záštitu nad soutěží převzali

 prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný – člen Senátu Parlamentu České republiky


Jan Kuchař člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 
 PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ podporU soutěže

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajský úřad Karlovarského kraje
Město Františkovy Lázně
 

Abydos, s. r. o.
Klíčové centrum H
&B Group, s. r. o.
Ortodoncie Cheb, s. r. o.
Lenka Gliszczynski – Laila English
ELČI, s. r. o.
TERCOM, s. r. o.
Akord Kvint, spol. s r. o.
Komorní Hůrka, s. r. o.
ILIGHTS, s. r. o.
Autosklo Karafiát Františkovy Lázně
Zacapa Company, s. r. o.
Lékárníci 95, s. r. o.
MIDARE.FL, s. r. o.
Seeberg Group, s. r. o.
Manželé Věra a Radovan Hruškovi
Tor Cheb, spol. s r. o.
HF-Czechforge, s. r. o.
Auto Yetti, s. r. o.
Radim Eschler – Restaurace, bar, terasa „U muzikanta“ Cheb
Bohumil Polívka – Hudební a umělecká agentura BP


  ODBORNÁ POROTA

 MgA. Štěpán Graffe – housle – předseda poroty
Konzervatoř Brno
Graffovo kvarteto

 Mgr. Jiří Kuchválek – housle
Konzervatoř Pardubice
Český komorní orchestr

 Mgr. Martin Kos – housle
Konzervatoř Plzeň
koncertní mistr Divadla J. K. Tyla Plzeň
koncertní mistr a umělecký vedoucí Sukova komorního orchestru
Koncertní mistr a sólista České komorní filharmonie

 MgA. Jiří Pinkas – viola
Bennewitzovo kvarteto

 doc. MgA. Jiří Hanousek – violoncello
Janáčkova konzervatoř v Ostravě
Ostravská univerzita
sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava

 MgA. Marek Štryncl – violoncello, dirigent
Janáčkova akademie múzických umění Brno
Musica Florea

 Mgr. Iva Štrynclová – klavír, cembalo, varhany
ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Musica Florea

 Bohumil Polívka, dipl. spec. – kontrabas – tajemník poroty
zástupce ředitele ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně
Chursächsische Philharmonie Bad Elster SRN
předseda smyčcové sekce Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje

 

PŘEDMLUVA

         Každé setkání s krásnou hudbou člověka obohacuje. Hudba umí potěšit, povzbudit, uklidnit, přináší radost, nové pohledy, nutí k zamyšlení. Svět hudby je paralelním vesmírem, umožňuje nám z toho našeho vesmíru vystoupit, jindy náš vesmír prostoupí a přinese mu nové hodnoty. To vše může hudba člověku přinést, i když se s ní potká o samotě. Pokud se ale s hudbou setkáme ve společenství s dalšími lidmi, stává se z takového setkání slavnost. Společné vnímání i společné provozování hudby umocňuje to, co nám krásná hudba přináší. Pojďme tedy ústřední kolo soutěže základních uměleckých kol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů vnímat ne jako soutěž, ale jako slavnost krásné hudby, elánu a nadšení mládí. Těšme se ze všech výkonů, hledejme v nich inspiraci, neodsuzujme jiné než naše „správné
a nejlepší“ interpretační přístupy. Nemusíme zavírat oči (a uši) před případnými nedokonalostmi, soustřeďme se ale spíše na sdělení, kterým k nám autor a interpreti budou hovořit. Pokud se nám to podaří, bude každý, bez ohledu na umístění, odjíždět z Františkových Lázní obohacen.
A tu soutěžní část nechme na porotě. Její nepopulární úloha spočívá v pojmenování a ohodnocení nedostatků na straně jedné, ale i mimořádných skvělých výkonů na straně druhé. Ale znovu opakuji, to nechme na porotě. Je složena z uznávaných odborníků a jejím jediným zájmem je přispět k ještě větší kvalitě ve výuce komorní hry na základních uměleckých školách. Prožijme spolu hudební slavnost prostřednictvím komorní hudby žáků základních uměleckých škol.

PhDr. Josef Vlach
předseda smyčcové sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

 

Vážení soutěžící, pedagogové, ředitelé ZUŠ, vážení rodiče, přátelé,

dovolte, abychom Vám poblahopřáli k postupu do ústředního kola celostátní soutěže Základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Přejeme Vám hodně štěstí ve finále soutěže, abyste se cítili ve Františkových Lázních příjemně jako místní lázeňští hosté a načerpali zde inspiraci a novou chuť k dalšímu sebevzdělávání.

Soutěžní výkony jsou přístupné laické i odborné veřejnosti, věříme, že si i Vy v době volna spolu s vašimi žáky vyslechnete také ostatní soutěžní výkony.

Miroslava Pešková
ředitelka ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně

 


KONCERT VÍTĚZŮ
30.4.2023  10.00 hod. Divadlo B. Němcové

Program


INFORMACE K SOUTĚŽI

Vyhlašovatel soutěže
Umělecká rada základních uměleckých škol ČR
s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Organizátor soutěže


Školní 219/3
351 01 Františkovy Lázně

Mobil: 605 251 960 – ředitelka školy
Mobil: 739 452 188 – organizační štáb soutěže – prezence účastníků soutěže v předsálí školy
www.zusfrantiskovylazne.cz
info@zusfrantiskovylazne.cz


Místo konání soutěže
Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně
Ruská 102
351 01 Františkovy Lázně
 

Harmonogram soutěže

https://www.soutezezus.cz/souteze/harmonogram_souteze/?id_kola=18116


Plakát soutěže


ke stažení v pdf


Placka v podobě odznaku

Zahájení soutěže

1. soutěžní den (pátek 28. 4. 2023) zahájí v 8.45 hod.

   Mgr. Jindřich Čermák
   člen Rady Karlovarského kraje -
Oblast ​vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu
 
   PhDr. Josef Vlach
  
předseda smyčcové sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
 
   Otakar Skala
 
 2. místostarosta Města Františkovy Lázně
 
 
2. soutěžní den (sobota 29. 4. 2023 v 8.45 hod.) zahájí v 8.45 hod.
 
   Mgr. Martina Bětáková
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - náměstkyně Ministra školství

   prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
   člen Senátu Parlamentu České republiky

   Jan Kuchař
  
člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Prezence účastníků soutěže
Prezence účastníků soutěže probíhá po celou dobu soutěže v budově ZUŠ Járy Cimrmana takto:

            ČTVRTEK    27. 4. 2023        16.00 – 20.00 hod.
            PÁTEK        28. 4. 2023          9.00 – 13.00 hod.    14.00 – 18.00 hod.    19.00 – 20.00 hod.
            SOBOTA     29. 4. 2023          9.00 – 13.00 hod.     14.00 – 15.00 hod.
           
U prezence obdrží každý soutěžící a pedagogický doprovod soutěžní katalog s potřebnými informacemi a s časovým harmonogramem soutěže, odznak v podobě placky s logem soutěže, na kterou bude volný nebo zvýhodněný vstup na doprovodné akce během celé soutěže. Soutěžící a pedagogický doprovod obdrží soutěžní katalog zdarma, ostatní zájemci si jej mohou zakoupit za 50,- Kč.

 

Mapa Františkových Lázní


Písemná pověření 
Všichni učitelé, kteří doprovázejí své žáky na soutěž, předloží u prezence písemné pověření ředitele vysílající školy a souhlas rodičů. Součástí pověření je písemný seznam všech vyslaných žáků a učitelů školy (uvedených v Přihláškách do soutěže).

Pověření pedagogickým doprovodem

Souhlas rodičů


Účastnický poplatek
300,- Kč na každého účastníka soutěže včetně učitelů prosíme zaslat na účet 34401910/8030, variabilní symboly byly zaslány e-mailem na jednotlivé ZUŠ.


Ubytování

Organizátor soutěže nezajišťuje a neproplácí ubytování. Každý účastník soutěže je samoplátce.

Ubytování je možné objednat např. přes www.booking.com nebo přímo v penzionech a hotelích ve Františkových Lázních. V případě plné kapacity ubytovacích zařízení ve Františkových Lázních lze využít i ubytování v ubytovnách v nedalekém Chebu.

 
Stravování

Organizátor soutěže neproplácí stravu. Každý účastník soutěže je samoplátce.

Během soutěže v pátek 28. 4. a v sobotu 29. 4. je možné využít ke stravování místní restaurace nebo nabízíme stravování ve školní jídelně ZŠ (ul. Česká 39/1) formou obědů a večeří. Stravu ve ŠJ si objednejte dopředu vyplněním NÁVRATKY. Na objednanou stravu si do 21. 4. předplatíte stravenky, které si vyzvednete na jméno u prezence. Stravenky prosíme uhradit převodem na účet 34401910/8030 pod variabilním symbolem 1111 – nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést jméno strávníka a ZUŠ, za kterého stravné hradíte. Přihlášku stravy (NÁVRATKU) nelze po uzávěrce měnit, proto si pečlivě promyslete, zda stravu ve ŠJ využijete. Objednaná strava ve ŠJ je závazná a nelze jí po objednání odhlásit. Pokud účastníci soutěže přijedou již ve čtvrtek 27. 4. 2023 večer, mohou využít stravování v místních restauracích. V neděli, po koncertě vítězů stravu nezajišťujeme, je možné se naobědvat v místních restauracích. Co se týče snídaní, využijte je prosím v rámci ubytování nebo je možné se nasnídat v divadelní kavárně, kde bude zajištěno občerstvení po celé soutěžní dny, viz kapitola Občerstvení.

Výběr restaurací zde: https://www.frantiskovy-lazne.info/cs/restaurace-a-sluzby/restaurace

 Doba stravování ve školní jídelně:

PÁTEK        28. dubna 2023    obědy: 13.00 - 14.30 hod.    večeře: 17.30 - 19.00 hod.
SOBOTA    29. dubna 2023
    obědy: 12.00 - 13.30 hod.    večeře: 17.30 - 19.00 hod.

 

Občerstvení
Účastníci i hosté budou mít po celou dobu konání soutěže zajištěné občerstvení v kavárně Divadla Boženy Němcové, kde si mohou koupit teplé i studené nápoje, sladké i slané pamlsky a zákusky.

Proplácení cestovného
Cestovné proplácíme po předložení jednosměrné jízdenky hromadné dopravy (autobus, vlak). Jízdenku směr Františkovy Lázně budete muset odevzdat kvůli finanční evidenci, na jejímž základě vám bude proplacena i zpáteční cesta v hotovosti. Obousměrnou jízdenku nelze uznat, pokud nebudete mít účtenku od dopravce – nelze proplatit bez odevzdání jízdenky.

Účastníci, kteří přijedou vlastním osobním autem, budou mít proplacenu jen cestu řidiče do výše ceny hromadné dopravy. Spolucestující v osobním vozidle nemají na proplacení jízdného nárok. Za řidiče se považuje pouze osoba uvedená na Přihlášce do soutěže, eventuelně osoba pověřená ředitelem vysílající školy.

Svozový autobus, který by svážel více žáků, lze uhradit pouze po předchozí domluvě s vedením ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. Platí pravidlo, že výše příspěvku nesmí překročit jízdné vlakem všech cestujících (účastníků soutěže) dohromady, tzn., že zbylé náklady si hradí vysílající škola. Cestovné proplácíme na základě předloženého seznamu všech žáků a pedagogického doprovodu uvedených na Přihláškách do soutěže.

Proplácení cestovného účastníkům soutěže (žákům a jejich učitelům) má na starosti ekonomka školy, která bude k dispozici v budově ZUŠ Járy Cimrmana takto:

            PÁTEK       28. dubna 2023    9.00 – 13.00 hod.    14.00 – 16.00 hod.
            SOBOTA    29. dubna 2023
   9.00 – 13.00 hod.    14.00 – 15.00 hod.
           

Parkování osobních vozidel a autobusů
Parkování osobních vozidel účastníků soutěže bude umožněno bez poplatku v okolí ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně v ulici ČSA a Školní a u Divadla Boženy Němcové v ulici Ruská. Za čelní sklo vozidla je nutné viditelně umístit cedulku soutěže ZUŠ, kterou obdržíte u prezence.


Pedagogický dozor

Pedagogický dozor zodpovídá za bezpečnost a klidné chování svých žáků v průběhu celé soutěže ve všech budovách.


Bezpečnost a ochrana majetku

Za veškeré věci a hudební nástroje si zodpovídají účastníci soutěže sami. ZUŠ Járy Cimrmana neručí za ztrátu věcí ze tříd a ze soutěžních prostor! Z tohoto důvodu, prosíme, nenechávejte nikde žádné své věci bez dozoru. Ve třídách ZUŠ Járy Cimrmana, prosíme, nepokládejte na klavíry žádné předměty ani futrály od nástrojů.


Rozehrávání

K rozehrávání je možné využít třídy ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. U prezence obdržíte číselné kódy od tříd. Vstup do tříd bude umožněn pouze za doprovodu pedagogického doprovodu a bude časově omezen z důvodu malé kapacity tříd na celkový počet účastníků.
U prezence si do tabulky na rozehrávání zarezervujete konkrétní den a čas.


Příprava soutěžících před soutěžním výkonem

Příprava soutěžících probíhá v Divadle Boženy Němcové za pódiem v šatnách pro účinkující – vchod ze zadní části divadla. Soutěžící budou připraveni 15 min. před soutěžním výkonem. Při příchodu do divadla prosíme nerušit hlasitým mluvením právě probíhající soutěžní výkony. Zde je možno uskladnit v šatnách věci a futrály na nezbytně potřebnou dobu pro vystoupení.


Pořadí soutěžících

Komorní soubory budou vystupovat v pořadí podle soutěžní a věkové kategorie vzestupně.


Průběh soutěže

Před samotnou soutěží se na pódiu připraví dle časového harmonogramu vždy část soutěžících dané kategorie. Každý soutěžící má omezený čas na přípravu a na naladění před soutěží. Prosíme, respektujte tyto pokyny, aby se mohlo takto na pódiu vystřídat všech 68 soutěžících souborů.


Pořizování audio, videozáznamů a fotografování

Soukromé pořizování jakýchkoliv záznamů soutěžních výkonů není povoleno! Z každého soutěžního dne a z koncertu vítězů bude pořízen videozáznam a video nahrávky budou uloženy na YouTube. Prosíme, nerušte svými mobily nebo fotoaparáty výkony soutěžících žáků.


Vyhlášení výsledků a koncert vítězů

Při vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií dle časového harmonogramu soutěže, oznámí porota nominace na koncert vítězů. Koncert vítězů se koná v neděli 30. 4. 2023 od 10.00 hodin v Divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních a budou na něm předány mimořádné ceny a ceny absolutním vítězům soutěže.


Doprovodné akce v rámci soutěže

Součástí soutěžních obou soutěžních dnů bude v předsálí divadla probíhat prodejní výstava notového materiálu a předmětů s hudební tematikou známé firmy eNoty.eu

 

a výstava smyčcových hudebních nástrojů a příslušenství firmy Akord Kvint Luby.

Součástí výstavy smyčcových nástrojů, která bude po 2 celé dny, budete mít možnost zhlédnout i práci houslařů...

 PÁTEK      28. dubna 2023     12.25 – 13.45 hod. (po skončení dopoledního soutěžního bloku)
      
SOBOTA  29. dubna 2023     11.25 – 12.45 hod. (po skončení dopoledního soutěžního bloku)

 

Ceny do soutěže ZAJISTILY TYTO firmy

 Akord Kvint Luby, spol. s r. o. – výroba smyčcových nástrojů
Despiau Chevalets Francie – výroba kobylek
Milan a Luboš Oubrechtovi Luby – výroba smyčců
Františkovy Lázně AQUAFORUM, a. s.
AQUAFORUM, s. r. o. Františkovy Lázně
Pavel Hartmann – H&K Music Cheb
eNOTY.eu – Blesk Market, s. r. o.
ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně
Unipap Plus, s. r. o.
Playmobil CZ, s. r. o.
Město Františkovy Lázně

 
MEDIÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE
Regionální internetová televize „TV Chebsko“


Tipy na výlety a atraktivní místa
ve Františkových Lázních a okolí


V rámci volného času při soutěžním pobytu ve Františkových Lázních můžete navštívit
zajímavá místa ve Františkových Lázních a okolí. Po předložení placky s logem soutěže ZUŠ v komorní hře smyčcových nástrojů máte vstup zdarma nebo se slevou.
Bližší informace o výletech, zajímavých místech a památkách můžete získat v Infocentru Františkovy Lázně (ul. Máchova 8) nebo na https://www.frantiskovy-lazne.info. Abyste si všechna místa stihli prohlédnout, je možné si v Infocentru vypůjčit kola nebo koloběžky.

INFOCENTRUM NABÍZÍ:

Akce a zábava pro děti i dospělé ve Fr. Lázních
v termínu 27. - 30. 4. 2023


ke stažení v pdf
 

NÁŠ TIP:

Aquapark Aquaforum Františkovy Lázně
Otevírací doba denně 9.00 – 21.00 hod., sauna denně 11.00 – 19.30 hod. za příplatek.

Svět vody a relaxace, venkovní i vnitřní bazény, tobogán, skluzavky, vodní jeskyně, vířivky, vodotrysky, houba, sauna. Plavky s sebou!

Vstup volný – žáci obdrží volnou vstupenku do Aquafora při prezenci jako sponzorský dar od spol. Františkovy Lázně Aquaforum, a. s.


Městské muzeum Františkovy Lázně

Otevírací doba 10.00 – 17.00 hod.

V Městském muzeu si můžete prohlédnout stálé expozice, ale také výstavy. Do 30. 4. trvá výstava prací žáků ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně s názvem „Architektura, nejen u nás“.


Muzeum iluzí Fatamorgana Františkovy Lázně

Místo, plné překvapení a zajímavostí. Tohle muzeum plné iluzí sídlící ve Františkových Lázních vás nejen pobaví, ale rozhodně i překvapí.

Co je skutečně skutečné? Je tohle iluze nebo realita? Věřte, že si během prohlídky několikrát podobnou otázku sami položíte. V muzeu Fatamorgana totiž zažijete možné i nemožné. A navíc nebudete jen pouhým divákem, který muzeem prochází, ale skutečným účastníkem 3D obrazů. Díky tomu si zde můžete pořídit opravdu originální fotografie. V jednu chvíli se totiž proměníte v obra, následně se utkáte s guru východních umění a potom vylijete vodu z obrazu i s mořským korábem.

 Pokud si po vydatném zážitku z muzea budete chtít zajít na něco dobrého, stačí zatočit za roh do Jiráskovy ulice, kde je vchod do restaurace Wellness hotelu Ida. Na jídelním lístku naleznete pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Ovšem klidně si můžete zajít jen na sklenku vína, kávu nebo třeba čaj o páté.


Zrcadlový labyrint Františkovy Lázně

Kudy ven? Nalezněte svou cestu ze Zrcadlového labyrintu ve Františkových Lázních, který je největší atrakcí tohoto druhu na západě Čech. V expozici bludiště není nouze o optické klamy – 80 důmyslně umístěných zrcadel vytváří slepé uličky a nečekaná zákoutí. Zrcadla odráží i nekonečné obrazy každého z návštěvníků a najít cestu ven chvíli zabere. Je to ovšem obrovská legrace! Nejen pro děti, ale i dospělé.

Součástí zrcadlového bludiště je Magický válec, který dokáže zamotat hlavu ještě o něco víc.

Navštívit obě atrakce, můžete v budově Milano, kde se nachází také turistické Infocentrum a stejnojmenná kavárna, v níž se po vymotání z labyrintu můžete osvěžit a odměnit něčím dobrým.


Auto Moto muzeum Františkovy Lázně
(cca 1 km)
Otevřeno denně od 10 do 17 hodin.

Ve Františkových Lázních naleznete Auto Moto Muzeum s více než 100 exponáty. V tamním muzeu veteránů uvidíte nejen české značky jako Škoda, Jawa, Tatra nebo legendární Velorex známý z filmu „Vrchní, prchni!“, ale i značky zahraniční. Kupříkladu je tu k vidění unikátní Mercedes 1938 Cabrio.

Muzeum se nachází naproti hotelu Bohemia, kde si můžete zajít na jídlo do restaurace.

Od muzea se můžete vydat i za dalším dobrodružstvím – nedaleko se nachází Komorní hůrka, nejmladší česká sopka. Dojdete k ní po modré srdíčkové trase. Tento sopečný kužel s výškou 503 m. n. m. proslavil básník J. W. Goethe, kterého jako nadšeného přírodovědce zaujala při jeho první návštěvě Františkových Lázní v roce 1808.


Lesopark Amerika se ZOOkoutkem (cca 2 km)
Otevřeno po celý den

Oblíbené výletní místo je z centra Františkových Lázní přístupné pěšky. Ovšem můžete se tam vydat i jinak – cesta Mikrovláčkem je zábavná a pohodlná. Do vláčku lze nastoupit u františkolázeňského infocentra (Máchova 8) a jen se nechat vézt. Mikrovláček v sezoně jezdí denně, mezi 10 až 17 hodinou. Cesta na Ameriku trvá přibližně 10 minut. Protože je vláček otevřený, nevyjíždí na trasu při deštivém a chladném počasí.
Cílem jeho jízdy je nejen rybník Amerika, ale i přilehlý 
lesopark a oblíbené dětské hřiště se ZOOkoutkem, kde si můžete pohladit lamy, kozy, prasátka a další zvířata. Právě u vstupu do ZOOkoutku vláček zastavuje a začíná zde i červená srdíčková trasa, která návštěvníky zavede procházkou zpět do lázní.


Rozhledna Salingburg
(cca 3 km)

Vížka postavená roku 1906 připomíná nejen svou podobou zakletý zámek z pohádky o šípkové Růžence – existuje o ní tak málo zpráv, jako by snad vůbec nebyla. Je již dnes svým způsobem skrytá v tamním porostu. Mnoho toho z ní, ač je to rozhledna, totiž neuvidíte, protože už ji přerostly okolní stromy.

Rozhlednu Salingburg vlastním nákladem vystavěl na počátku 20. století předseda okrašlovacího spolku Gustav Wiedermann údajně 
u příležitosti 500. výročí první písemné zmínky zdejších pramenů
. Vzhledem ke Goethově pomníku odhalenému v parku u divadla rovněž v září 1906 lze však usuzovat, že věž možná souvisí s Wiedermannovým původním záměrem vystavět na Goethovu paměť rozhlednu přímo na Komorní hůrce.


Hrad Seeberg
(cca 7 km)
Otevírací doba 10.00 – 16.00 hod.

Hrad Seeberg je jedním z nejnavštěvovanějších míst v okolí Františkových Lázní. Jedná se o delší výlet a je tedy vhodnější spíše jako výlet autem.

Hrad slouží jako muzeum a svým návštěvníkům nabízí rozsáhlé expozice prezentující dějiny hradu, vývoj interiérů a nábytkové tvorby 19. století (empír, biedermeier, druhé rokoko, novorenesance, novogotika, chippendale), slavný chebský intarsovaný nábytek a historii výroby porcelánu v západních Čechách.

Prostory hrázděné barokní stodoly, kolny a věžového špejcharu v předhradí jsou naopak věnovány lidové kultuře, zemědělství a řemeslům chebského venkova 19. století.

Historie hradu sahá až do 12. století a souvisí s tehdejším rozvojem Svaté říše římské.


Chráněná přírodní rezervace SOOS (cca 8 km)
Otevírací doba 9.00 – 17.00 hod.

Zde najdete přírodní Geopark a muzeum s expozicí „Příroda Chebska“ a „Příroda SOOSu“, pavilon s expozicí „Dějiny Země“, paleontologie s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti, stanice pro záchranu živočichů, expozice „Ptačí svět Chebska“ v rámci stávajícího Muzea přírody. Také zde uvidíte volně pobíhající daňky v oboře.
www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-rezervaci

Součástí SOOSu je také muzejní úzkorozchodná vlaková dráha Kateřina, kde se můžete 29. 4. 2023 a 30. 4. 2023 v pravidelných intervalech od 10.00 hod. svést vláčkem kolem přírodní rezervace.
Jízdenku je nutné zakoupit!