FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
pátek 29. 4. - neděle 1. 5. 2016


Vážení soutěžící, pedagogové, ředitelé ZUŠ, rodiče a přátelé,
dovolte, abychom Vám poblahopřáli k postupu do ústředního kola celostátní soutěže základních uměleckých škol ČR ve hře na elektronické klávesové nástroje. Na těchto stránkách naleznete potřebné informace a dokumenty k organizaci soutěže. Přejeme Vám hodně štěstí ve finále soutěže, abyste se cítili ve Františkových Lázních příjemně jako místní lázeňští hosté a načerpali zde inspiraci a novou chuť k dalšímu sebevzdělávání.
Soutěžní výkony jsou přístupné laické i odborné veřejnosti. Věříme, že si v době volna spolu s Vašimi žáky vyslechnete také ostatní soutěžní výkony.  

Ke zdárnému průběhu soutěže přispějete tím, že si pečlivě prostudujete následující informace o průběhu soutěže.


INFORMACE K SOUTĚŽI

Vyhlašovatel soutěže
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
ve spolupráci s poradním orgánem MŠMT ČR
Ústřední uměleckou radou Základních uměleckých škol České republiky

Záštitu nad soutěží převzal
Mgr. Miroslav Nenutil
- senátor za Chebsko a Tachovsko
Otakar Skala - starosta Města Františkovy Lázně

Organizátor soutěže
ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně
Školní 219/3
Františkovy Lázně
www.zusfrantiskovylazne.cz

Místo konání soutěže (soutěžní prostor)
Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně
Ruská 102
Františkovy Lázně
www.divadlofl.org

Virtuální prohlídka divadla

Odborná porota
1.  Martin Foltýnek (ZUŠ Hranice na Moravě) - předseda poroty
2. Bc. Michal Hodan (ZUŠ Taussigova Praha) - porotce
3. Martina Krejčí (ZUŠ Antonína Doležala Brno) - porotce
4. Bc. Hana Medunová (ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň) - porotce
5. Bc. Michal Jakub Tomek (Yamaha Music Europe GmbH) - porotce

Tajemník poroty
Mgr. Bc. Vladimír Hrinko (ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)

Logo soutěže

Plakát soutěže


Časový harmonogram soutěže
 
Harmonogram aktualizován dne 21.4.2016!!! Posunuty časy!!!


P
rezence účastníků soutěže
Prezence účastníků soutěže bude probíhat po celou dobu soutěže takto:
- čtvrtek 28. 4. od 15:00 do 20:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- pátek 29. 4. od 8:00 do 20:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- sobota 30. 4. od 8:00 do 20:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- neděle 1. 5. od 8:00 do 11:00 hod. (Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně)

U prezence obdrží soutěžící a pedagogický doprovod uvítací tašku, soutěžní katalog s časovým harmonogramem soutěže a potřebnými informacemi, stravenky, pokyny k ubytování a placku v podobě loga soutěže, na kterou bude volný vstup na doprovodné akce během celé soutěže, viz níže:
Tipy na výlety v okolí Františkových Lázních

Kulturní akce ve Františkových Lázních během soutěže


Písemná pověření
 

Tyto dokumenty prosíme vyplnit a odevzdat v den příjezdu u prezence.

Všichni učitelé, kteří doprovázejí své žáky na soutěž, předloží u prezence písemné pověření ředitele vysílající školy a souhlas rodičů. Součástí pověření je písemný seznam všech vyslaných žáků a učitelů školy (uvedených v průvodních listech soutěže). Pedagogický dozor zodpovídá za bezpečnost a klidné chování svých žáků v průběhu celé soutěže.


Účastnický příspěvek
Účastnický příspěvek hradí soutěžící i pedagog uvedený na Průvodním listu soutěže ve výši 1100,- Kč. Na 21 zúčastněných základních uměleckých škol jsme poslali e-mailem variabilní symboly. Prosíme uhradit hromadnou částku nejpozději do 26. 4. 2016 na bankovní účet soutěže č. účtu 1159910/8030.


Proplácení cestovného
Proplácení cestovného účastníkům soutěže (žákům a jejich učitelům) a vybírání peněz za ubytování a stravu samoplátců má na starosti naše ekonomka p. Skokanová, která bude k dispozici takto:

- čtvrtek 28. 4. od 15:00 do 20:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- pátek 29. 4. od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- sobota 30. 4. od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. (sál ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně)
- neděle 1. 5. od 10:00 do 12:00 hod. (Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně)

Jízdné proplácíme po předložení jednosměrné jízdenky hromadné dopravy (autobus, vlak). Jízdenku směr Františkovy Lázně budete muset odevzdat kvůli finanční evidenci, na jejímž základě Vám bude proplacena i zpáteční cesta v hotovosti. Obousměrnou jízdenku nelze uznat, pokud nebudete mít účtenku od dopravce - nelze proplatit bez odevzdání jízdenky.

Účastníci, kteří přijedou vlastním osobním autem, budou mít proplacenu jen cestu řidiče do výše ceny hromadné dopravy. Spolucestující v osobním vozidle nemají na proplacení jízdného nárok. Za řidiče se považuje pouze osoba uvedená na Přihlášce - průvodním listu soutěže, eventuelně osoba pověřená ředitelem vysílající školy.

Svozový autobus, který by svážel více žáků, lze uhradit pouze po předchozí domluvě s vedením ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. Platí pravidlo, že výše příspěvku nesmí překročit jízdné vlakem všech cestujících (účastníků soutěže) dohromady, tzn., že zbylé náklady si hradí vysílající škola. Cestovné proplácíme na základě předloženého seznamu všech žáků a pedagogického doprovodu, uvedených na Přihláškách - průvodních listech soutěže.


Ubytování
 

Tuto návratku prosíme vyplnit, potvrdit vedením školy, opatřit razítkem, naskenovat a zaslat obratem na e-mail: soutezEKN2016@zusfrantiskovylazne.cz, nejpozději do 8. dubna 2016. Návratku zašlete i v případě, že nepožadujete žádné ubytování. Děkujeme.

Ubytování zajišťujeme pouze soutěžícím a pedagogickému doprovodu uvedeným na Přihláškách - průvodních listech soutěže. Ostatní osoby z důvodů omezené kapacity si ubytování zajišťují samostatně na své náklady (nebo na náklady vysílající organizace). Zde máte možnost si ubytování vybrat: http://www.flinfo.cz/cz/ubytovani-frantiskovy-lazne. Také je možné ubytování hledat v Chebu, který je vzdálený od Františkových Lázní cca 8 km.


Stravování účastníků
 

Tuto návratku prosíme vyplnit, potvrdit vedením školy, opatřit razítkem, naskenovat a zaslat obratem na e-mail: soutezEKN2016@zusfrantiskovylazne.cz, nejpozději do 8. dubna 2016. Návratku zašlete i v případě, že nepožadujete zajištění stravování. Děkujeme.

Stravování účastníků soutěže (snídaně, obědy, večeře) bude zajištěno ve společenském sále restaurace Sadová kavárna Františkovy Lázně, která se nachází cca 200 m od Divadla Boženy Němcové, kde bude soutěž probíhat. Pro účastníky, kteří přijedou již na večer ve čtvrtek 28. dubna 2016 bude zajištěna večeře a poslední den soutěže 1. května 2016 bude účastníkům zajištěna jen snídaně a oběd.

Snídaně: 7:00 - 9:00 hod.
Obědy: 12:00 - 14:00 hod.
Večeře 18:00 - 20:00 hod. (pro organizační štáb do 21:00 hod.)
 

Bezpečnost a ochrana majetku
Za veškeré předměty, věci a hudební nástroje si zodpovídají účastníci soutěže sami. ZUŠ Járy Cimrmana neručí za ztrátu věcí ze tříd a ze soutěžních prostor! Z tohoto důvodu prosíme nenechávejte nikde žádné své věci bez dozoru. Ve třídách ZUŠ Járy Cimrmana prosíme nepokládejte žádné předměty ani futrály od nástrojů na klavíry.


Program soutěže
Soutěžící a pedagogický doprovod obdrží soutěžní katalog s programem při prezenci zdarma. Ostatní si jej mohou zakoupit za 20,- Kč.


Pořadí soutěžících
Soutěžící budou vystupovat v pořadí podle abecedy od nejnižší do nejvyšší kategorie dle harmonogramu, každá kategorie začne od vylosovaného písmene F. Další soutěžící pak vystoupí v pořadí následujících písmen abecedy.


Rozehrávání
Cvičení a rozehrávání je možné na ubytovacích zařízeních pod podmínkou využití sluchátek (hlasité hraní na pokojích je přísně zakázáno!). K rozehrávání je možné také využít tříd ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně. Klíče od tříd budou k dispozici u organizačního štábu na sále školy, vstup do tříd bude umožněn pouze za doprovodu pedagogického doprovodu a bude časově omezen z důvodu malé kapacity tříd na celkový počet účastníků.


Průběh soutěže
Soutěž probíhá dle harmonogramu.  Před soutěží se na pódiu připraví vždy 5 soutěžících dle abecedy a jednotlivé kategorie. Každý soutěžící má cca 2 minuty na přípravu a ozvučení před soutěží. Každý soutěžící si přiveze vlastní nástroj a stojan na klávesy. Na pódiu budou během soutěže k dispozici otočné klavírní židličky a 7 oktávové digitální piano Yamaha DGX-630.


Vyhlášení výsledků a koncert vítězů
Při vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií dle harmonogramu soutěže, oznámí porota nominace na koncert vítězů. Koncert vítězů se koná v neděli 1. 5. 2016 od 14:00 hodin v Divadle Boženy Němcové Františkovy Lázně.


Pořizování audio a videozáznamů
Soukromé pořizování jakýchkoliv záznamů soutěžních výkonů není povoleno! Z každého soutěžního dne a z koncertu vítězů bude pořízen videozáznam, video nahrávky na DVD lze objednávat na www.dvdzkoncertu.cz.


Občerstvení
Účastníci i hosté budou mít po celou dobu konání soutěže k dispozici bar v Divadle Boženy Němcové, kde si mohou koupit teplé i studené nápoje, sladké i slané pamlsky a zákusky.


Parkování osobních vozidel a autobusů
Parkování osobních vozidel účastníků soutěže bude umožněno bez poplatku v okolí ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně a v ulici Ruská u Divadla Boženy Němcové. Za sklo vozidla je nutné na viditelné místo umístit cedulku pro volné parkování, kterou obdržíte u prezence.
 

Výsledky soutěže
Výsledky ústředního kola soutěže ve hře na EKN naleznete na webových stránkách www.izus.cz v sekci SOUTĚŽE.


Doprovodné akce v rámci soutěže
Součástí soutěžních dnů (jen pátek a sobota) bude prodejní výstava notového materiálu firmy
a výstava keyboardů značky plzeňské firmy Hudební nástroje Houdek.

V rámci soutěžního dne proběhne cca 1 hodinový seminář Bc. Michala Jakuba Tomka (EKB produktový specialista Yamaha Music CZ a Technická podpora Yamaha Music CZ) s názvem "Pokročilejší techniky ovládání klávesových nástrojů YAMAHA a hudební iOS aplikace".

 


Tipy na výlety a atraktivní místa v okolí Františkových Lázní


V rámci volného času při soutěžním pobytu ve Františkových Lázních můžete navštívit zdarma po předložení
placky s logem soutěže ZUŠ ve hře na EKN tato zajímavá místa v okolí Františkových Lázní.

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 20 hod. nabízíme účastníkům soutěže večerní prohlídku
města Františkových Lázní s průvodkyní. Nutno dopředu nahlásit počet zájemců na e-mail soutezEKN2016@zusfrantiskovylazne.cz.


Město Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.info

www.flinfo.cz


 

Socha Františka v centru města Františkovy Lázně
Socha malého nahého chlapce Františka je jedním ze symbolů Františkových Lázní. Podle legendy, která se k soše dítěte sedícího na kouli s rybou v ruce váže, otěhotní každá žena, která si na ni sáhne. František má totiž představovat nejmocnější ze zdejších léčebných zdrojů, který pomáhá mimo jiné v léčbě ženské sterility a dalších gynekologických potíží.
 

Městské muzeum Františkovy Lázně (cca 0,5 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 17:00 hod.
http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz
 

Aquaforum Františkovy Lázně (cca 0,5 km)
Svět vody a relaxace, venkovní i vnitřní bazény, tobogán, skluzavky, vodní jeskyně, vířivky, houba, sauna.
Každý účastník obdrží volnou vstupenku do Aquafora při prezenci, jako sponzorský dar od spol. Františkovy Lázně Aquaforum a. s.
PLAVKY S SEBOU!

Otevírací doba denně 9:00 – 21:00 hod., sauna denně 11:00 – 19:30 hod. za příplatek.
http://www.frantiskovylazne.cz/cs/aquaforum
 

Lesopark a malý ZOOpark Amerika (cca 2 km)
Vstup volný
Lesopark Amerika se rozkládá kolem stejnojmenného rybníku a přímo navazuje na františkolázeňské parky. Z centra Františkových Lázní sem tak dojdete příjemnou procházkou, dojedete oblíbeným mikrovláčkem nebo za několik málo minut autem. Kromě krásné přírody tu můžete obdivovat i několik druhů zvířat v malém ZOOparku. Faunou i florou lesoparku vás provede 2 km dlouhá naučná stezka. Cesty jsou vhodné nejen k procházkám, ale i pro in-line bruslení. Pro děti je tu k dispozici dětská hřiště. Dospělým zase slouží k protažení přírodní cvičiště a k odpočinku restaurace s kavárnou a četné lavičky. Výhled nejen na vodní hladinu, ale i do jejího okolí si užijete z vyhlídkové terasy.

Mikrovláček jezdí každý den od 11:00 do 17:30 hod. každou půl hodinu přímo ze středu města Františkových Lázní lázeňskými lesoparky k rekreační oblasti jezera
Amerika. Nástupní stanice je u kavárny Milano
(na dohled od sošky Františka u Informačního centra Františkových Lázní). Jízdenku je nutno zakoupit u obsluhy mikrovláčku!!!
 

Vyhaslá sopka Komorní hůrka (cca 2,5 km)
Vstup volný
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPP_komorni_hurka_cz
 

Hrad Seeberg u Františkových Lázní (cca 8 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 16:00 hod.
http://www.seeberg.cz/cs/hrad
http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-hradu

 

Přírodní rezervaci SOOS (cca 8 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 17:30 hod.
Zde najdete přírodní Geopark a muzeum s expozicí „Příroda Chebska“ a „Příroda SOOSu“, pavilon s expozicí „Dějiny Země“, paleontologie s velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti, stanice pro záchranu živočichů, expozice „Ptačí svět Chebska“ v rámci stávajícího Muzea přírody, daňčí obora.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soos

http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-rezervaci

Součástí SOOSu je také muzejní úzkorozchodná vlaková dráha Kateřina, kde se můžete 30. dubna a 1. května 2016 v pravidelných intervalech od 10:00 hod. svést vláčkem kolem přírodní rezervace - viz Jízdní řád. Jízdenku je nutno zakoupit!!!
 

Motýlí dům Žírovice (cca 4,5 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 17:00 hod.
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1237/motyli-dum-zirovice/

 

Město Cheb (cca 8 km)
Doporučujeme si prohlédnout historické centrum města se světoznámým Špalíčkem a kostel svatého Mikuláše.
http://tic.cheb.cz

 

Chebský hrad (cca 8 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 17:00 hod.
www.hrad-cheb.cz

 

Muzeum Cheb (cca 8 km)
Vstupné zvýhodněné
Otevírací doba 9:00 - 17:00 hod.
http://www.muzeumcheb.cz

 

Galerie výtvarného umění Cheb (cca 8 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Otevírací doba 10:00 - 17:00 hod.

www.gavu.cz
 

Retromuseum Cheb (cca 8 km)
Vstup zdarma po předložení placky s logem soutěže
Zajímavá expozice dobových retro předmětů, vozidel, nábytku, hraček a jiných věcí. Za shlédnutí stojí i hudební oddělení, kde jsou k vidění retro-hudební nástroje včetně retro-kláves, hudebních časopisů a not.
Otevírací doba 9:00 - 17:00 hod.
http://www.krusnohorci.net/vylet/762-retromuzeum-cheb

 

Krajinka Cheb (cca 7 km)
Vstupenku na minigolf, pétanque, stolní tenis a lanové centrum je nutno zakoupit!!!
Odpočinková a sportovní zóna - zde naleznete
vycházkový bulvár, který je doplněn dětskými hřišti s houpačkami a skluzavkami, cyklostezkou, minigolfem, vodními hrátkami pro děti, prostorem s outdoorovým cvičebním nářadím, crossovou dráhou, hřištěm na pétanque, stolním tenisem, streetballem, lanovým centrem, piknikovou loukou, vyhlídkovou věží na Vávrově lávce a dvěma restauracemi s letními terasami.
http://tic.cheb.cz/krajinka/ds-28846/p1=26925


Kulturní akce ve Františkových Lázních během soutěže

Po předložení placky s logem soutěže ZUŠ ve hře na EKN na kulturní akce vstup zdarma!
Pozor, omezená kapacita míst v lázeňských domech !!!

 

ČTVRTEK 28.4.2016

Koncert ETH Big Bandu - JAZZ, SWING I LATIN K TANCI I POSLECHU
Pro část účastníků soutěže vstup volný (omezený počet míst, nutná rezervace v návratkách)
19:00 hod., společenský sál Sadové kavárny
Ze švýcarského města Curych přijede dvacetičlenný bigband, složený ze studentů Technické university ETH i Jazzové hudební školy v Curychu a Luzernu. ETH Big Band koncertuje od roku 1993 a po mnoha zemích Evropy zavítá k nám do Čech. Hráli např.: u příležitosti věhlasného ceremoniálu předání Nobelovy ceny. Repertoár kapely je velmi všestranný. Hudebníci rádi hrají funk, latinu a swing.
 

DOSTAVENÍČKO S OPERETOU
http://www.divadlofl.org/program-divadla/35-dostavenicko-s-laskou/event_details

Vstupenku je nutno zakoupit a zajistit včas rezervaci!
19:30 hod., Divadlo Boženy Němcové Fr. Lázně


PÁTEK 29.4.2016

ODPOLEDNE S HARFOU
Vstup volný
15:00 hod., lázeňský hotel Imperial
 

KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
Vstup volný
19:00 hod., lázeňský hotel Pawlik –
Lobby Bar


SOBOTA 30.4.2016

TANEČNÍ ODPOLEDNE V LÁZEŇSKÉM HOTELU IMPERIAL
Vstup volný
15:00 hod., lázeňský hotel Imperial
 

SOBOTNÍ PIANO BAR
Vstup volný
19:00 hod., lázeňský hotel Savoy
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S DECHOVÝM ORCHESTREM A MAŽORETKAMI
Vstup volný
19:00 hod., od Divadla B. Němcové
Průvod v čele s dechovým orchestrem a mažoretkami, který vede nosič s Moranou, jde směrem k fontáně u Sadové kavárny a dále se pokračuje dolů Národní třídou a mezi Casinem a hotelem Tři Lilie přes silnici kolem hotelu Harvey na multifunkční hřiště, kde proběhne vyhlášení soutěže o nejlepší masky čarodějnic a nejkrásnější lampiony. Zajištěn je stánkový prodej, živá hudba, soutěže pro děti, po setmění ohňostroj s reprodukovanou hudbou.
 

NEDĚLE 1.5.2016

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA A SOUTĚŽ ELEGANCE HISTORICKÝCH VOZIDEL
Vstup volný
10:00 - 14:00 hod., pěší zóna na Národní třídě
Již tradiční akcí se stává každoroční mezinárodní výstava a soutěž elegance historických vozidel včetně spanilé jízdy městem. Kolem 11:30 hod. bude zahájena okružní jízda městem, během které mohou diváci obdivovat historické stroje v provozu.


 

 

Partneři a sponzoři soutěže, kterým velice děkujeme za finanční podporu...


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Ústřední umělecká rada ZUŠ ČR


Karlovarský kraj


Město Františkovy Lázně


Obec Křižovatka


Město Cheb


Městské kulturní středisko
a Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně


Lázně Františkovy Lázně a.s.


Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s.


Firma Yamaha


Hotel Bajkal Františkovy Lázně


Lázeňský dům Erika s.r.o. Františkovy Lázně


Sanatorium Klíma Františkovy Lázně


Firma Abydos s.r.o. HazlovLékárníci 95 s.r.o. Cheb


Hotel Francis Františkovy Lázně


Hudební a umělecká agentura BP Cheb


Auto Yetti s.r.o. Cheb


RF Construction s.r.o. Cheb


Hotel pension restaurant Seeberg


ELČI, s.r.o. Františkovy Lázně


TOR Cheb spol. s r.o.


HF-Czechforge s.r.o. Cheb


Ayla, s.r.o. Františkovy Lázně


Mediální partner Rádio Egrensis Cheb


Firma G&W s.r.o. Cheb


Hudební nástroje HK Musik Cheb


Hudební nástroje Houdek Plzeň


Playmobil CZ spol. s.r.o. Cheb


www.eNOTY.cz


DISK Multimedia, s.r.o. Praha


GEWA Musik GmbH Adorf SRN


Hotel Zátiší Františkovy Lázně


Hotel Hubert Františkovy Lázně


Penzion Gábi Františkovy Lázně


Penzion Rossini Františkovy Lázně


Spa & Kur Hotel Harvey Františkovy Lázně


Pension Josef Františkovy Lázně

 

Pension Three Františkovy Lázně


Lázeňský dům Palace Františkovy Lázně

 

Sanatorium Mariot Františkovy Lázně


Restaurace a penzion Štekrův mlýn


Pension restaurant U Dubu Františkovy Lázně


Pension a Restaurace Česká Františkovy LázněMotýlí dům ŽírovicePenzion Villa Altona Františkovy Lázně - Michaela Kroupová


Penzion Abbazia Františkovy Lázně


Penzion Kesl Františkovy Lázně - Keslová Magdaléna

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na
soutezEKN2016@zusfrantiskovylazne.cz
nebo na telefonu
775 159 661 - Bohumil Polívka, zástupce ředitelky ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně
605 251 960 - Miroslava Pešková, ředitelka ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně