PROJEKTY


Naše škola je zapojena v těchto projektech:

- Operační program Jan Amos Komenský
   Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Ukončené projekty

- Projekt "Multimediální učebna - Elektronické zpracování zvuku"
   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017084

- Projekt "Multimediální učebna - Filmová a animovaná tvorba"
   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013226

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
   Výzva č. 02_18_063 Šablony II

- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
   CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015