DOKUMENTY A ÚŘEDNÍ LISTINY ŠKOLY

 

Zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon

Vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání

Zřizovací listina + dodatek

Školní řád

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027

Rozpočet na rok 2024

 

Organizace školního roku 2023/2024

Vyhlášení soutěží ZUŠ Spolkem Umělecká rada ZUŠ ČR s podporou MŠMT ve školním roce 2023/2024
 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

Školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Inspekční zpráva 2017

Inspekční zpráva 2004

Inspekční zpráva 1999