HISTORIE ŠKOLY

 

Základní umělecká škola Františkovy Lázně, tehdejší Lidová škola umění vznikla v roce 1960, avšak z počátku byla jen pobočkou Lidové školy umění v Chebu (nynější ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb). Jako samostatná Lidová škola umění začala fungovat až od 1.9.1970. První ředitelkou se stala Naděžda Lavrivská, která vedla školu do 28.2.1974. Ve funkci jí vystřídala Alena Cimrhanzlová Živná, která řídila školu od 1.3.1974 do 31.1.1992. Od 1.2.1992 byla zvolena ředitelkou Miroslava Pešková, která je jí dosud. Ve školním roce 1970/1971 vyučovali na škole pouze tři učitelé: hru na klavír paní ředitelka N. Lavrivská, paní učitelka E. Hejzlarová a hru na housle paní učitelka A. Mazánková. V dalším školním roce byl zaveden vedle hudebního oboru ještě výtvarný a taneční obor. Hudební obor se pomalu rozšiřoval a kromě klavíru a houslí se začalo vyučovat hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje. Počet učitelů se zvýšil na 12. Výtvarný obor bohužel po dvou letech zanikl a taneční obor fungoval jen do června roku 1981. Teprve v září roku 1992 se opět otevřel taneční obor a současně spolu s ním vznikl na škole zcela nově obor literárně-dramatický. V lednu 1993 znovu zahájil po dlouholeté pauze výuku výtvarný obor. V roce 1995 započala škola spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Fr. Lázních a žáci stejně jako jejich pedagogové dostali rovněž možnost pravidelně vystupovat v městském Divadle Boženy Němcové. V jeho prostorách vznikla přičiněním školy a ve spolupráci s MKS malá dětská galerie „Heřmánek“, kde se dodnes pořádají výstavy prací žáků i pedagogů výtvarného oboru.

Škola prošla několika rekonstrukčními změnami. V roce 2000 proběhla rekonstrukce půdních prostor - škola tak získala prostorný výtvarný ateliér, další učebnu a kabinet VO a TO. V roce 2007 byla po úpravách v suterénu školy rozšířena i o keramickou dílnu. V roce 2010 byla dokončena přístavba k budově stávající školy a tím škola získala moderní koncertní sál, který je využíván i jako učebna tanečního oboru, 2 šatny se sprchami a WC, jednu učebnu pro bicí nástroje a vznikly zde i prostory pro čekající rodiče, kde je stálá výstava prací žáků výtvarných oborů. V roce 2013 byla v suterénu vybudována nová učebna Oděvní tvorby s několika šicími stroji a v roce 2017 proběhla na budově školy velká rekonstrukce pláště budovy, byla vyměněna okna za plastová, byla natřena střecha a byly opraveny sklepní prostory. V roce 2019 byl byt školníka přestavěn na třídy.

Jelikož byla naše škola jedna z mála uměleckých škol bez názvu, slavnostně jsme ji k 1. 9. 2015 přejmenovali k 45. výročí založení školy na Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně.

 

 

 

 

Pedagogický sbor 2000/2001

Pedagogický sbor 2015/2016

 

Tyto dokumenty byly nalezeny při rekonstrukci podlahy v ředitelně.