SYSTEMATICKÁ VÍCEOBOROVÁ 
ESTETICKÁ VÝCHOVA
tzv. "Experiment"


Popis:
Jedná se o ojedinělou výuku nejen v našem kraji, ale v celé České republice. Cílem
této výuky je vyhledávat skryté talenty a umožnit dětem, aby se časem mohly sami rozhodnout pro konkrétní umělecký obor - po vlastní praktické zkušenosti, podle probuzeného zájmu a projeveného talentu. Při talentovém průzkumu úzce spolupracujeme s Mateřskou školou Bieder Františkovy Lázně a Mateřskou školou Pramínky Františkovy Lázně. Do tzv. "Experimentu" Mini Tykadýlka přijímáme děti, kterým bylo k 1. září aktuálního školního roku 4 roky, Tykadýlka děti 5 leté a Tykadla jsou pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Výuka Mini Tykadýlek probíhá 1x týdně v dopoledních hodinách od 9.40 do 11.20 hod., výuka Tykadýlek 2x týdně v odpoledních hodinách. Na vyučování do ZUŠ jsou žáci dováděni z MŠ pověřeným pracovníkem ZUŠ. Výuka žáků ZŠ probíhá 2x týdně v době odpolední družiny, a to od 12.40 hod. do odpoledních hodin, žáci jsou dováděni pověřeným pracovníkem ZUŠ přímo ze školní jídelny do naší školy, kde během výuky absolvují postupně všechny vyučované obory.

Přehled vyučovaných oborů:

Mini Tykadýlka
Kurz pro 4 leté děti

Tykadýlka
předškolní děti od 5 let

Tykadla 1 a Tykadla 2
žáci ZŠ v 1. a 2. třídě


1. Hudební obor
Hrátky s hudbou
seznamování hravou formou
s hudbou, rytmem a zpěvem

2. Výtvarný obor
Výtvarná tvorba

 


1. Hudební obor
Muzicírování s rodiči
nebo
Hra na vybraný hudební nástroj

2. Taneční obor
Přípravná taneční výchova

3. Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova

 

 


Tykadla 1
1. třída ZŠ

1. Hudební obor
Hra na vybraný hudební nástroj
+

Zpívánky


2. Taneční obor
Přípravná taneční výchova

3. Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova
(1. polovina žáků)
Přípravná keramická výchova
(2. polovina žáků)

4. Literárně-dramatický obor
Přípravná dramatická výchova

Pokyny a pomůcky

 

Tykadla 2
2. třída ZŠ

1. Hudební obor
Hra na vybraný hudební nástroj
+

Hudební nauka

2. Taneční obor
Tanec

3. Výtvarný obor
Výtvarná tvorba
(1. polovina žáků)
Keramika
(2. polovina žáků)

4. Literárně-dramatický obor
Divadlo

Pokyny a pomůcky

 

 

ŠKOLNÉ

SYSTEMATICKÁ VÍCEOBOROVÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA (EXPERIMENT)

měsíčně

pololetně

Mini Tykadýlka (KURZ)
Kurz pro 4 leté děti
300,- Kč 1500,- Kč
Tykadýlka (1. roč. PS)
Děti předškolní od 5 let
350,- Kč 1750,- Kč
Tykadla 1 (2. roč. PS)
Žáci 1. třídy ZŠ od 6 let
400,- Kč 2000,- Kč
Tykadla 2 (1. roč. I. stupně)
Žáci 2. třídy ZŠ od 7 let
400,- Kč 2000,- Kč

 

ROZVRH HODIN 2023/2024