AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Akademický rok 2024/2025

Studium je určeno pro seniory nebo občany, kteří se pohybují na hranici seniorského věku (invalidním důchodcům bez ohledu na věk), bydlící ve Františkových Lázních nebo obcích, které do Františkových Lázní spadají. V případě dostatečné kapacity bude dána možnost studia i občanům 55+.

Vzdělávání je možné vybrat ve všech oborech, které ZUŠ nabízí:

hudební obor - hra na vybraný hudební nástroj
taneční obor - tanec nebo balet
výtvarný obor - výtvarná tvorba, keramická tvorba, oděvní tvorba
literárně-dramatický obor - divadlo, tvůrčí psaní

Studium bude rozděleno do 2 stupňů
I. stupeň - délka studia 3 roky
II. stupeň - délka studia 3 roky

Měsíční školné je stanoveno na 200,- Kč za vybraný obor. Lze studovat i více oborů najednou.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí. V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a nekončí žádnou zkouškou (posluchači Akademie nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Přihlásit se můžete osobně v kanceláři školy od 1. 5. do 20. 9. 2024 nebo elektronicky zde


 

Slavnostní imatrikulace Akademie umění a kultury

pro seniory Františkových Lázní pro školní rok 2018/2019

se zdravicí Zdeňka Svěráka

 

Dne 5. 10. 2018 proběhla v ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně slavnostní imatrikulace seniorů do Akademie umění a kultury města Fr. Lázně. Přihlášené studenty přivítal starosta Františkových Lázní pan Jan Kuchař i Zdeněk Svěrák. Seniorům byly předány indexy a zazpívala se studentská hymna Gaudeamus Igitur.

Celý článek v Živém Chebsku

Fotogalerie

 

Videozáznam ze slavnostní imatrikulace: