ABSENCE VYUČUJÍCÍCH

26.2.2024

Od pondělí 26.2.2024 nevyučuje p. uč. Dagmar Dusová - taneční obor

Estetická výchova - Experiment bude suplován


19.2.2024

Od pondělí 19.2.2024 nevyučuje p. uč. Camilla Katreniaková - výtvarná a multimediální tvorba

Estetická výchova - Experiment bude suplován


15.11.2023

Dnes ve středu 15.11.2023 nevyučuje p. uč. D. Pitra - Hudební nauka


9.11.2023

Od čtvrtka 9.11.2023 nevyučuje p. uč. Mgr. Zuzana Vaníčková - klavír

Ředitelství ZUŠ


2.10.2023

Od pondělí 2.10.2023 nevyučuje p. uč. Mgr. Soňa Lešková - populární zpěv.

Ředitelství ZUŠ


25.9.2023

Ve středu 27.9.2023 nevyučuje pan učitel Daniel Pitra. Hodiny odpadají.

Ředitelství ZUŠ


28.11.2022

Do konce týdne nevyučuje p. uč. Dana Stará

Ředitelství ZUŠ


23.11.2022

Do konce týdne nevyučuje p. uč. Dana Stará

Ředitelství ZUŠ


V týdnu od 4. 4. 2022 nevyučují tito učitelé:


Soňa Lešková - populární zpěv

Olena Pereverzieva - klavír

Zuzana Puchelová - housle


Ředitelství ZUŠ


V týdnu od 21. 3. 2022 do 1. 4. 2022 nevyučují tito učitelé:

Miroslava Pešková - klavír

Dagmar Dusová - taneční obor

 

Ředitelství ZUŠ


V pondělí 31. 1. 2022 nevyučují tito učitelé:

Robert Říšský (zobc. flétna, tenor, pozoun)

Zuzana Puchelová (housle)

 

Ředitelství ZUŠ


Od pondělí 24. 1. 2022 nevyučují tito učitelé:

Dana Stará (hudební nauky, pěvecké sbory, keyboard, klavír)

Zuzana Vaníčková (hudební nauky, klavír, korepetice)

Vladimír Hrinko (hudební nauka, keyboard, klavír)

Robert Říšský (zobc. flétna, tenor, pozoun)

Soňa Lešková (populární zpěv)

Hodiny se nesuplují!

 

Ředitelství ZUŠ


Od čtvrtka 20. 1. 2022 nevyučuje:

Dana Stará (hudební nauky, pěvecké sbory, keyboard, klavír)

Zuzana Vaníčková (klavír, korepetice)

Vladimír Hrinko (hudební nauka, keyboard, klavír)

Hodiny se nesuplují!

 

Ředitelství ZUŠ


Od pondělí 17. 1. 2022 nevyučuje:

Dana Stará (hudební nauky, pěvecké sbory, keyboard, klavír)

Zuzana Vaníčková (klavír, korepetice)

Hodiny se nesuplují!

 

Ředitelství ZUŠ


Publikováno 6. 12. 2021

V týdnu od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021 nevyučují:

Kateřina Pokorná (LDO)

Camilla Katerniaková (VO)

Dagmar Dusová (TO)

Olena Pereverzieva (klavír)

Lukáš Böhm (klarinet, saxofon)

Soňa Kozáková (kytara)

 

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.9.2020

Od 1.9.2020 do odvolání nevyučuje p. řed. Miroslava Pešková (klavír)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od 9.3.2020 nevyučuje p. uč. Olena Pereverzieva (klavír)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od pondělí 27.1.2020 do 1.3.2020 nevyučuje p. uč. Soňa Kozáková (kytara)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od pondělí 20.1.2020 nevyučuje p. uč. Soňa Kozáková (kytara)
a od úterý 21.1.2020 do 24.1.2020 nevyučuje p. uč. Dana Stará (HN, klavír, EKN)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.1.2020

V týdnu od 13.1.2020 nevyučuje paní učitelka Soňa Kozáková (kytara).

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.2.2019

Paní učitelka Dagmar Dusová (taneční oddělení) dnes 5. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 4.2.2019

Paní učitelka Dana Stará (Hudební nauky, EKN, klavír) tento týden od 4. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.10.2018

Paní učitelka Simona Janků (Výtvarná a oděvní tvorba) dlouhodobě nevyučuje - hodiny se budou suplovat!

Ředitelství ZUŠ