Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Základní umělecká škola Járy Cimrmana Františkovy Lázně, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.
 

Název organizace Základní umělecká škola Járy Cimrmana
Františkovy Lázně
Sídlo organizace Školní 219/3, 351 01 Františkovy Lázně
IČO 47721499
Kontaktní telefon 354 542 339, 739 452 188
Kontaktní e-mail info@zusfrantiskovylazne.cz
ID datové schránky a2nkfy7
Web www.zusfrantiskovylazne.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul Ing.
Jméno Lenka
Příjmení Woldertová
Kontaktní telefon 773 939 901
Kontaktní e-mail kalliope1@seznam.cz
Název organizace Mikroregion Chebsko, d.s.o.
Sídlo organizace Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb
IČO 711964711
ID datové schránky 45r7kft
Web www.mikroregionchebsko.estranky.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.